Stavby 2020

ZPĚT

  • ČOV Havířov – rekonstrukce vodovodu
  • Výstavba chodníku podél ul. 6.srpna v H. Suché
  • Kanalizace a ČOV, 6. etapa
  • Orlová Lutyně, ul. Zátiší, Luční – výměna vodovodního řadu
  • Prostřední Suchá, ul. Hornická – výměna vodovodního řadu
  • Stavební úpravy komunikace ul. Kuncovka vč. odvodnění v H. Suché
  • Karviná ul. Tř. Družby-výměna vodovod. řadu a rekonstrukce stok
  • Prostřední Suchá, Pašůvka – výměna vodovodního řadu