Stavby 2019

ZPĚT

  • Dětmarovice ul. Karvinská – rekonstrukce vodovodních řadů
  • Havířov Šumbark, ul. Okružní – rekonstrukce stoky „BII“
  • Zokruhování komunikace v PZ František v H. Suché
  • Komunikace ul. Hluboká, vč. odvodnění v H. Suché
  • Komunikace ul. Lesní v H. Suché, III. etapa
  • Havířov – Město, ul. Osvoboditelů, Karvinská, Siferta-rek.vodovodních řadů
  • Oprava tlakové stanice POS II, Rtm. Gucmana – Ostrava
  • H. Suchá ul. Konečná – rekostrukce stok