Služby

Výstavba inženýrských sítí se specializací na vodovody, kanalizace, plynovody a kabelové rozvody
Zhotovení vodovodních, kanalizačních, plynovodních i elektro přípojek
Rekonstrukce vodovodních a kanalizační řádů
Odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech
Provádění zemních prací
Provoz vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
Výstavba komunikací, zpevněných ploch a parkovišť ze živic i zámkové dlažby