Stavby 2016

ZPĚT

Bohumín, ul. Husova – gravitační kanalizace DN 600

H. Suchá, ul. Grabovščok – tlaková kanalizace DN 80

Horní Suchá – tlaková kanalizace

Horní Suchá, ul. Brigádnická – gravitační kanalizace DN 250

Karviná, ul. Bažantnice – vodovod DN 100 a gravitační kanalizace DN 200

Orlová, ul Záchranářů – gravitační kanalizace DN 300

Stonava, odvodňovací příkopa

Stonava, ZŠ – tlaková kanalizace DN 100

*Kliknutím myší na text, zobrazíte náhled